Aralık 2021’de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), yoğun gaz ve toz bulutlarıyla yeni yıldız oluşumlarının bol miktarda gerçekleştiği Yaratılış Sütunları'nı fotoğrafladı. Gelin fotoğraftaki detaylara bir bakış atalım…

Yaratılış Sütunları, bize yaklaşık 7000 ışık yılı uzaklıktaki Kartal Bulutsusu’nda yer alıyor. Bulutlara benzeyen bu sütunlar, yeni oluşan yıldızların yarattığı şok dalgaları nedeniyle sürekli olarak değişiyor.

Yaratılış Sütunları, daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından ışığın görünür dalga boyunda fotoğraflanmıştı. Ancak, görünür dalga boyunda ışıklar, gaz ve toz bulutlarının içinden geçemediği için, bu bulutların arasındaki yıldız oluşum bölgelerini tam anlamıyla göremiyorduk. James Webb Uzay Teleskobu’nun yakın kızılöte görüşü sayesinde sütunların birçok noktasında parlak ve kırmızı topaklanmalar görüyoruz.

yaratılış sütunları
Daha önce Hubble Uzay Teleskobu (solda) tarafından da fotoğraflanan Yaratılış Sütunları'ndaki gaz ve tozun arkasında kalan yıldızları James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi görüşü sayesinde (sağda) rahatlıkla görebiliyoruz. (Telif: NASA, ESA, CSA, STScI)

Gördüğümüz bu topaklanmalar, yeni oluşan yıldızların doğum yerleridir. Bu alanlarda milyon yıllar içerisinde, bir yıldızın doğumu için gereken kütleler bir araya gelecek ve yıldızlar oluşmuş olacak. Sütunları incelediğimizde dağınık, kırmızı bölgeler görüyoruz. Bunlar, sadece birkaç yüzyıl yaşındaki yeni yıldızların yarattıkları şok dalgalarının bir sonucudur.

Astronomlar, JWST’den gelen bu verileri Yaratılış Sütunları’ndaki yıldız oluşumlarının milyon yıllar içinde nasıl gerçekleştiğini modellemek üzere kullanacaklar.

Yazar: Kemal Cihat Toprakçı
Editör: Tolga Barın

Kaynaklar ve Referanslar:

  1. Adkins, J. (2022, Ekim 18). NASA's Webb takes star-filled portrait of pillars of creation. NASA. Erişim Tarihi: 21 Ekim 2022. Erişim Adresi: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-takes-star-filled-portrait-of-pillars-of-creation